Naslijpen alternator-as

❮❮ Terug

Om een alternatoras van een stoomboot ter plaatse op te lassen en na te slijpen werd vooraf een professionele opstelling gemaakt en uitgetest.

Films